همیار غذایی

سامانه جامع و یکپارچه کمک های داوطلبانه همیاریاب

بایگانی برچسب برای غذای مهربانی

همیار غذایی

همیار غذایی

همیار غذایی محرومان و نیازمندان شوید. با شرکت در این کمپین ، حمایت های مالی شما به صورت اختصاصی صرف خرید موادغذایی برای محرومان و نیازمندان میشود. همچنین میتوانید در این طرح حمایت مالی خود…