جشنواره همیاریاب
آذر ۲۵
جشنواره همیاریاب
  • 10صبح تا 12 شب
  • کرمان
جشنواره خرید مواد غذایی
آذر ۱۵
جشنواره خرید مواد غذایی
  • 10صبح تا 12 شب
  • تهران
جشنواره خرید دارو و ملزومات پزشکی
اردیبهشت ۱۹
جشنواره خرید لباس
دی ۲۰
جشنواره خرید لباس
  • 10صبح تا 12 شب
  • تهران
همیاریاب :: HamyarYab.IR

مورد اعتماد بزرگترین مجموعه ها و شرکت ها و گروه های مربوط در زمینه خیرین

سامانه یکپارچه همیار وب برای اولین بار جهت ساماندهی کمک های داوطلبانه عموم مردم راه اندازی گردیده است و به هیچ مرکز خاصی تعلق ندارد و کلیه هزینه ها و کمک های نقدی شما با تحویل رسید در جهت رفع نیازهای نیازمندان استفاده خواهد شد.