جشنواره همیاریاب

جشنواره های همیاریاب

جشنواره کمک های داوطلبانه شما عزیزان در جهت خرید ملزومات (پوشاک/کفش/دارو/لوازم تحریر)

  • کمک به نیازمندان عزیز در روستاهای محروم
  • خرید ملزومات مورد نیاز در روستاهای محروم

ماموریت رویداد

چند میلیون نفر در جهان آب کثیف می نوشند تلاش ما بر این است که آب رسانی به مناطق محروم را تامین کنیم.

چشم انداز رویداد

چند میلیون نفر در جهان آب کثیف می نوشند تلاش ما بر این است که آب رسانی به مناطق محروم را تامین کنیم.

چشم انداز رویداد

چند میلیون نفر در جهان آب کثیف می نوشند تلاش ما بر این است که آب رسانی به مناطق محروم را تامین کنیم.

آب سالم
غذا سالم
آموزش رایگان
۲۵ آذر
جشنواره همیاریاب
  • مکان: کرمان