اخبار همیاریاب

سامانه جامع و یکپارچه کمک های داوطلبانه همیاریاب

All posts by مدیر سایت.

همیار پوشاک

همیار پوشاک

همیار پوشاک و لباسی محرومان و نیازمندان شوید. با شرکت در این کمپین ، حمایت های مالی شما به صورت اختصاصی صرف خریدپوشاک و لباس برای محرومان و نیازمندان میشود. همچنین میتوانید در این طرح…
همیار پزشک

همیار پزشک

همیار پزشکی و دارویی محرومان و نیازمندان شوید. با شرکت در این کمپین ، حمایت های مالی شما به صورت اختصاصی صرف خرید داروها و ملزومات پزشکی برای محرومان و نیازمندان میشود. حمایت های مالی…
همیار غذایی

همیار غذایی

همیار غذایی محرومان و نیازمندان شوید. با شرکت در این کمپین ، حمایت های مالی شما به صورت اختصاصی صرف خرید موادغذایی برای محرومان و نیازمندان میشود. همچنین میتوانید در این طرح حمایت مالی خود…
گرمای مهربانی

گرمای مهربانی

همانطور که مستحضر هستید با توجه به فرارسیدن فصل سرما ، خیلی از عزیزانمان از این موضوع رنج میبرند و حتی گاها مشاهده شده عزیزانمان یکی از المنت های بخاری های برخی را به نحوی…