همیاریاب ، یک سامانه کاملا خصوصی و بدون وابستگی به مرکز یا سازمان خاصی می باشد.

ماموریت ما

ماموریت همیاریاب، فقط به کمک و حمایت از نیازمندان ختم می شود و هزینه های مالی واریزی تحت هیچ شرایطی و بدون هیچ کسری برای امور متفرقه خرج نخواهد شد.

تاسیس و افتتاح همیاریاب

سامانه جامع و یکپارچه کمک های داوطلبانه همیاریاب در سال 1398-1399 و با چشم انداز یکپارچه نمودن اهداف و کمپین های مختلف کشور راه اندازی گردیده است.

کمپین ها همیاریاب

همیار یاب با یک تیم قدرتمند و با تمام توان و تلاش ، سعی در حمایت ویژه و خاص از نیازمندان عزیز داشته و بی شک در این امر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد نمود.

0M اهداف
0K داوطلب
0K کودکان
0K مناطق محروم

همیاریاب

تیم مدیریت همیاریاب

مهندس حسین.ن

مدیر عامل و موسس

مهندس

مدیر داخلی

دکتر احمد.ع

پزشک

مهندس

داوطلب
سامانه یکپارچه همیاریاب :: HamyarYab.IR

مورد اعتماد بزرگترین مجموعه ها و شرکت ها و گروه های مربوط در زمینه خیرین

سامانه یکپارچه همیار وب برای اولین بار جهت ساماندهی کمک های داوطلبانه عموم مردم راه اندازی گردیده است و به هیچ مرکز خاصی تعلق ندارد و کلیه هزینه ها و کمک های نقدی شما با تحویل رسید در جهت رفع نیازهای نیازمندان استفاده خواهد شد.