اخبار همیاریاب

سامانه جامع و یکپارچه کمک های داوطلبانه همیاریاب

همیار پوشاک

همیار پوشاک

همیار پوشاک و لباسی محرومان و نیازمندان شوید.

با شرکت در این کمپین ، حمایت های مالی شما به صورت اختصاصی صرف خریدپوشاک و لباس برای محرومان و نیازمندان میشود. همچنین میتوانید در این طرح حمایت مالی خود را برای خرید نوع خاصی از پوشاک اختصاص دهید و در پنل کاربری سیر مراحل خرید و تحویل را مشاهده نمایید.

اکثر نیازمندان ما در فصول مختلف سال به خصوص در فصول سرد سال ، نیازمند یاری شما عزیزان میباشند.گاها دوستان به سختی میتوانند وسایل و ملزومات گرمایشی برای خود فراهم نمایند.بدین منظور در این کمپین قصد خرید پوشاک و لباس های گرم برای نیازمندان عزیزمان داریم.

لذا با توجه به وسع و توان خود ما را در این امر یاری نمایید.

پاسخ دهید