همیار پزشک

سامانه جامع و یکپارچه کمک های داوطلبانه همیاریاب

همیار پزشک

همیار پزشک

همیار پزشکی و دارویی محرومان و نیازمندان شوید.

با شرکت در این کمپین ، حمایت های مالی شما به صورت اختصاصی صرف خرید داروها و ملزومات پزشکی برای محرومان و نیازمندان میشود. حمایت های مالی شما در این طرح با توجه به هزینه واریزی برای هزینه های درمانی و دارویی نیازمندان خرج خواهد شد و سیر مراحل و نتایج حاصل از آن از طریق پنل کاربری شما به اطلاعتان خواهد رسید.

در این کمپین قصد داریم هزینه های درمانی و دارویی نیازمندان فراهم گردد و در جهت رفاه حال آن عزیزان هزینه و خرج شود.

همچنین کلیه مراحل خرج کرد حمایت مالی شما عزیزان به صورت مستند در پنل کاربریتان نمایش داده خواهد شد.

اکثر نیازمندان عزیز حتی قدرت مالی خرید یک ورق قرص سرماخوردگی را ندارند.لذا با توجه به وسع و توان خود دوستان نیازمندمان را همراهی نمایید.

پاسخ دهید