بایگانی دسته بندی برای همیار پوشاک

همیار پوشاک

همیار پوشاک

همیار پوشاک و لباسی محرومان و نیازمندان شوید. با شرکت در این کمپین ، حمایت های مالی شما به صورت اختصاصی صرف خریدپوشاک و لباس برای محرومان و نیازمندان میشود. همچنین میتوانید در این طرح…