اخبار همیاریاب

سامانه جامع و یکپارچه کمک های داوطلبانه همیاریاب

گرمای مهربانی

گرمای مهربانی

همانطور که مستحضر هستید با توجه به فرارسیدن فصل سرما ، خیلی از عزیزانمان از این موضوع رنج میبرند و حتی گاها مشاهده شده عزیزانمان یکی از المنت های بخاری های برخی را به نحوی به برق متصل مینمایند و از گرمای آن برای تعداد کل خانوار استفاده میشود.
لذا با این طرح از سوی همیاریاب ، کمپین جمع آوری هزینه های نقدی یا اهداء وسایل گرمایشی راه اندازی گردیده است.لذا در صورتی که برایتان مقدور بود ، با پرداخت کمترین هزینه نیز این کمپین را در جهت اهداف خود یاری نمایید.
تمامی سیر مراحل خرید یا تحویل ، با مستندات جامع و کامل به اطلاع خیرین عزیز خواهد رسید.

با تشکر؛
همیاریاب.

پاسخ دهید